Transportören logistik

Terminal och distribution du kan lita på!


Kvittensförfrågan fram t om. december 2011

 

 

 

 


   OBS Kvittensförfrågan fr om. december 2011
 

 

 

 

 

Kontakta oss...

 

Transportören Logistik
Box 42140
126 15 Stockholm


Besöksadress - kontor

Fiskhallsvägen 18

120 44 Årsta

 

Terminal - lagring

Fiskhallsvägen 18 

120 44 Årsta
Telefon: 08-744 63 90

Fax: 08-556 80 891

Hemsida: www.spargo.se

Epost: order@trlog.se (OBS ny epostadress)

Orgonnr: 556780-4611

 

 

 

 

Här hittar ni oss?

 

 

Terminalen i Årsta