Transportören logistik

Terminal och distribution du kan lita på!


Kvittensförfrågan fram t om. december 2011

 

 

 

 


   OBS Kvittensförfrågan fr om. december 2011
 

 

 

 

 

 

Konsten att ha hand om hela logistikkedjan...

 

Smartshop erbjuder ett slutet säkerhetssystem för hantering

av stöldbegärliga varor i butik såsom cigaretter, snus,

apoteksvaror och intimprodukter. Kunderna är i huvudsak

butiker såsom ica-butiker, Vi-butiker, Matrebellerna, Hemköpsbutiker

m.m.

 

På Smartshops direktiv ombesörjer Transportören logistik-Team Spargo hela

logistikkedjan av maskinerna. Dessa är två meter höga och

väger 330 kg och lagras av Transportören logistik-Team Spargo. Därefter transporteras de ut till kunder i främst i Stor-Stockholm, men

också till mottagare i övriga Sverige. Team Spargo hämtar

även upp gods åt Smartshop.

 

Ove Rydberg är transportansvarig på Smartshop. Han har

en lång erfarenhet av transporter och vet vad som krävs.

Att det blev Team Spargo och inte en av de större aktörerna

som anlitades av Smartshop är lika enkelt som logiskt.

 

– Team Spargo ger mig helt enkelt ett bättre pris och en

personlig service som inte går att jämföra med andra, större

transportföretag. Händer något så ringer eller mailar jag

och får svar direkt. Man är inte anonym som kund, säger

Ove Rydberg.

 

Men det är inte bara pris och service som är viktiga bitar.

Transporterna måste klaffa med andra delar av Smartshops

verksamhet.

 

– Butikerna kräver av oss att vi utför installationerna på tider

som passar dem. Detta kräver att vi anlitar en transportör

som kan leva upp till våra tidskrav. Kommer vi överens

om tisdag kl 09.00 så skall det vara tisdag kl 09.00 som vi

utför installationen av systemet. Smartshops kunder finns

från Ystad till Haparanda, vilket kräver att vår transportör

klarar att leverera i hela landet. Team Spargo transporterar

även ut våra maskiner lokalt i Stockholmsregionen. Då kör

man dessa maskiner direkt från vår verkstad till kunden.

Utan att maskinen hamnar på någon mellanterminal och

riskerar att skadas med annat gods.

 

 

 

 

 

Har även ni behovet av specialanpassade transporter och logistikuppdrag?

 

Vill ni veta mer, kontakta oss på Transportören logistik »

Vi har en bred och gedigen erfarenhet av att "sy ihop" specialanpassade uppdrag som passar er som kund, där ni kan ägna all tid till att sköta er verksamhet där ni vet att ni kan lite på både transport, lagring, uppmärkning, osv.